ഒരുവർഷം നീണ്ട യാത്ര ; പടുകൂറ്റൻ യന്ത്രം വിക്രംസാരാഭായി ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് VSSC Machine

14 Просмотры
Издатель
#asianetnews #Keralanews
ഒരുവർഷം നീണ്ട യാത്ര ; പടുകൂറ്റൻ യന്ത്രം വിക്രംസാരാഭായി ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്
Autoclave of 70 tonnes , rolled on for an year finally reached VSSC
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ►

Website ►
Facebook ►
Twitter ►
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users:
► For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
Машины
Комментариев нет.