ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തെലാം ശ്രദ്ധിക്കാം MY WASHING MACHINE REVIEW

0 Просмотры
Издатель
ഇഷ്ട്ടപെട്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്‌സ് & ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് ഇൽ ഷെയർ ചെയ്യുക

#mywashingmachine
#reviewautomaticwashingmachine
#dresscleaning

In this video i am sharing my personal experience using 3 different type of washing machine which is available in India

problem with front load washing machine : door complaint
semi automatic washing machine : dryer issues for over flow .
Категория
Машины
Комментариев нет.