1 ലക്ഷം റേഞ്ചിൽ കലക്കൻ Hyundai “i10” | Used Cars Kerala | Second Hand Cars .

2 Просмотры
Издатель
Follow me in FB :

Formula 1 Motors : Advance Received . ഈ വാഹനം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല। ഇതുപോലത്തെ നല്ല വാഹനങ്ങൾക്കായി +91 97479 00097 നമ്പറിൽ വാട്ട്സാപ്പ് ചെയ്യുക

The Hyundai i10 is a city car produced by the South Korean manufacturer Hyundai since 2007. It replaced the Hyundai Atos in the model line-up, and was initially available only as a five-door hatchback body style. The second generation of the car was presented in August 2013 and released in the beginning of 2014. A slightly larger version, the Grand i10, was developed primarily for the Asian market and was released in September 2013, together with a sedan model, the Hyundai Xcent.

#i10 #forsale #countingcars #malayalam
Категория
Машины
Комментариев нет.